Du er her

Vilkår for brug

INDLEDNING
Velkommen til ledigeuddelersmiley.dk ("webstedet"). Denne side omfatter ledigeuddelersmiley.dk. Webstedet er ejet af og drives af PROSA og Min A-kasse.
Læs venligst disse betingelser, før du bruger webstedet. Ved at bruge webstedet erklærer dig enig i disse betingelser og giver du dit samtykke til disse betingelser for brug. Hvis du ikke er enig i disse betingelser, må du ikke bruge webstedet.

BRUG AF WEBSTEDET OG INDHOLD
Webstedet er kun beregnet til dit personlige brug. Du må ikke bruge webstedet til kommercielle formål eller på anden retsstridig måde, eller skade os eller nogen anden person eller enhed, hvilket alene vil være baseret på vores afgørelse.
Alle oplysninger, materialer, funktioner og andet indhold og programmer, der findes på webstedet, er beskyttet af vores ophavsret. Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne ejes af os.
Vi kan slette webstedet eller slette indhold eller features til enhver tid, på alle måder og uanset årsag.
Undtagen når vi specifikt samtykker skriftligt, må der ikke bruges noget indhold fra noget websted på anden måde end som en del af webstedet, det må ikke reproduceres, overføres, distribueres eller på anden måde udnyttes, undtagen hvor et websted er konfigureret til at muliggøre overførsel af specifikt indhold, hvor må du overføre en kopi af et sådant indhold til en enkelt computer eller mobil enhed (efter omstændighederne) til din personlige og private, ikke-kommercielle brug i hjemmet, forudsat at du (a) bevarer alle meddelelser om ophavsret og ejerforhold, (b) ikke udfører modificeringer på, ikke udlejer, leaser, udlåner, sælger, distribuerer, kopierer, eller foretager bearbejdninger, der er baseret på et websted eller indholdet, hverken helt eller delvist, og (c) ikke bruger indholdet på en måde, der giver indtryk af en forbindelse med nogen af vores services eller handelsnavne. Enhver forretningsmæssig brug, ”re-mailing” eller store mængder automatisk brug af webstedet, eller overføring af ethvert indhold til en anden computer eller mobil enhed, er forbudt.
Du anerkender og erklærer dig enig i, at intet i disse betingelser må betyde, at ejerskabet til varemærker, servicemærker, handelsnavne, eller andre intellektuelle rettigheder på webstedet eller indhold, eller dele deraf, overføres til dig eller til en tredjepart. Du forpligtiger dig til ikke at udføre nogen handling, eller at gøre ting, som er inkonsistent med, eller som er med til at skabe et sådant brud på ejendomsretten.

REGLER FOR ADFÆRD
Følgende regler for god adfærd gælder for webstedet. Ved at bruge webstedet accepterer du, at du ikke vil distribuere noget indlæg, der er:
(a) skræmmende, voldelig, krænkende, truende eller som er en krænkelse af privatlivets fred for andre personer; (b) fordomsfuld, hadfyldt, eller racistisk eller på anden måde krænkende; (c) voldelig, vulgær, uanstændig, pornografisk, eller på anden måde seksuelt udstillende; eller (d) på anden måde skader nogen person eller enhed; er ulovlig eller tilskynder til ulovlige handlinger, eller til at deltage i diskussioner om ulovlige aktiviteter med det formål at begå dem, inklusive et indlæg, der er, eller repræsenterer, et forsøg på at deltage i, børnepornografi, stalking, seksuelle overfald, bedrageri, handel med obskøne, eller stjålne varer, narkotikahandel og/eller narkomisbrug, mobning, tyveri, eller sammensværgelse til at begå kriminalitet; krænker eller overtræder tredjemands rettigheder, inklusive: (a) ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre ejendoms- eller kontraktlige rettigheder; (b) retten til privatliv (særligt må du ikke distribuere andre personers personlige oplysninger på nogen måde, uden deres udtrykkelige samtykke) eller offentliggørelse; eller (c) en forpligtelse vedrørende fortrolighed;
der er kommerciel, forretningsorienteret, eller reklamerende, eller som tilbyder at sælge produkter, services eller lignende (uanset om det er med fortjeneste for øjemed), eller opfordrer andre (inklusive at opfordre andre til at yde bidrag eller donationer); indeholder virus eller andet skadeligt indhold, eller som på anden måde fifler med eller ødelægger nogen af webstedet eller de forbundne netværk, eller på anden måde blander sig med nogen persons eller enheds brug eller nydelse af webstedet; er asocial, afbrydende, eller destruktiv, inklusive ”flaming”, ”spamming” ”flooding”, ”trolling” og ”griefing”, som disse termer almindeligvis forstås på og bruges på internettet; eller som generelt ikke angår det beregnede emne eller tema, for det relevante offentlige forum.
Du anerkender og erklærer dig enig i, at når du anvender webstedet kan du blive udsat for indlæg fra en række forskellige kilder, og at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden, brugbarheden, sikkerheden, eller de intellektuelle rettigheder, der knytter sig til eller vedrører sådanne indlæg.
Vi kan ikke og garanterer ikke, at andre brugere overholder eller vil overholde de forudgående regler for adfærd, eller ethvert andet regelsæt for brug, og at du kan blive udsat for indlæg, der er unøjagtige, krænkende, uanstændige, eller på anden måde er frastødende. Som i forholdet mellem dig og os, bærer du hermed den fulde risiko for skade, der måtte opstå som følge af en sådan manglende overholdelse.

FJERNELSE AF INDLÆG
Uden præjudice for nogen af vores øvrige rettigheder i henhold til disse betingelser for brug eller i henhold til lovgivningen, forbeholder vi os ret til at (a) at nægte at offentliggøre eller kommunikere eller fjerne ethvert indlæg fra webstedet, der overtræder disse betingelser for brug (inklusive reglerne for opførsel) og (b) i den udstrækning vi har mulighed for det i henhold til gældende lovgivning, at identificere enhver bruger over for tredjepart, og/eller at offentliggøre over for tredjepart ethvert indlæg, eller personlige oplysninger, når vi i god tro er af den opfattelse, at en sådan identifikation eller offentliggørelse enten vil (i) medføre overholdelse af loven, inklusive for eksempel overholdelse af en domstolsafgørelse eller stævning, eller (ii) hjælpe med til at håndhæve disse betingelser for brug (inklusive regler for adfærd) og/eller i vore konkurrencer, sweepstakes, salgsfremmende foranstaltninger og spilleregler, og/eller for at beskytte sikkerheden for enhver person eller ejendom, inklusive webstedet. Ydermere forbeholder vi os alle rettigheder til til enhver tid at fjerne indlæg, uanset årsag.
Hvis du mener, at et indlæg ikke lever op til disse betingelser for brug (inklusive reglerne for adfærd), kan du give os meddelelse om indlægget ved at følge den proces, der er beskrevet på webstedet. Som følge af en sådan meddelelse kan vi (men vi er ikke forpligtiget til at) tage de nødvendige forholdsregler, som vi finder passende, helt efter vores afgørelse.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Oplysninger, indhold og materialer på webstedet er leveret ”således som den er og forefindes” og vi giver ikke nogen garantiforpligtelser i relation til sådanne oplysninger, indhold eller materialer. Særligt garanterer vi ikke, at de funktioner, der er indeholdt i oplysninger, indhold og materialer på webstedet (inklusive og uden begrænsninger, indlæg) er nøjagtige, komplette eller aktuelle, eller ikke vil blive afbrudt, eller er fejlfrie, at fejl vil blive rettet, eller at webstedet, eller de servere, eller anden software, eller andre enheder, der gør sådanne oplysninger, indhold og materiale tilgængelig, er fri for vira, eller andre skadelige komponenter. Yderligere bærer du de fulde omkostninger for nødvendig service, reparationer eller afhjælpning. vi giver ikke nogen garantiforpligtelser vedrørende brug af eller resultaterne af brug af nogen oplysninger, indhold, materialer, produkter eller service indeholdt på, eller tilbudt på, gjort tilgængelig via, eller på anden måde relateret til webstedet, inklusive, uden begrænsninger, indlæg, eller tredjeparts websteder eller services med link til vores websted, i relation til korrekthed, nøjagtighed, fuldstændighed, pålidelighed, sikkerhed eller på anden måde. gældende lov tillader måske ikke den ovenfor anførte undtagelse vedrørende indeholdte garantier, der måske ikke gælder for dig. Bemærk venligst, at dette ikke har nogen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.
Webstedet kan indeholde (eller de kan blive sendt til dig gennem et websted) links til andre web-steder (”tredjeparts websteder”), såvel som artikler, reklamer, fotografier, tekst, grafik, billeder, designs, musik, lyd, informationsprogrammer i softwareform og andet indhold eller ting, der stammer fra en tredjepart (”tredjepartsindhold”). Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, brugbarheden eller tilgængeligheden af oplysninger, indhold og materialer, der findes på tredjeparts websteder eller i tredjepartsindhold. Vi kan ikke garantere, at du vil være tilfreds med produkter eller service, som du køber fra et tredjeparts websted, der linker til eller fra et websted eller oplysninger, indhold eller materialer fra tredjepart, der er indeholdt på vores websteder (inklusive, uden begrænsninger, indlæg der findes i offentlige fora). Vi anbefaler ikke merchandise, og vi har heller ikke taget nogen skridt til at bekræfte nøjagtigheden, fuldstændigheden, eller pålideligheden af nogen oplysninger, indhold eller materialer, der findes på nogen tredjeparts websted, eller noget tredjepartsindhold. Som en konsekvens af dette giver vi ingen garantiforpligtelser i relation til tredjeparts websteder, eller nogen websteder, der er anført i vores oversigter, eller noget tredjepartsindhold, og vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet, tilgængeligheden, nøjagtigheden, relevancen, opfyldelse af ophavsret, lovligheden eller anstændigheden af det materiale, der findes på tredjeparts websteder, eller tredjepartsindhold og vi giver ingen garantiforpligtelser i relation til sikkerheden af sådanne oplysninger, indhold eller materialer (inklusive, uden begrænsninger, kreditkortoplysninger og øvrige personlige oplysninger), som du måtte blive bedt om at udlevere til tredjepart. Du fraskriver dig hermed ethvert krav mod os i relation til oplysninger, indhold og materialer, der er indeholdt på vores websteder (inklusive, uden begrænsninger, indlæg), på tredjeparts websteder eller i tredjepartsindhold, og enhver oplysning, indhold og materiale, du leverer til tredjeparts websteder (inklusive, uden begrænsninger, kreditkortoplysninger og øvrige personlige oplysninger). Vi opfordrer dig kraftigt til, at du udfører en grundig undersøgelse, før du deltager i nogen online- eller offline- transaktion med nogen af disse tredjeparter.

VORES ANSVAR
Med forbehold af gældende lovgivning skal vi ikke have noget ansvar for ethvert tab, skadeserstatning, omkostninger eller udgifter, der måtte opstå som følge af din brug af software, programmer, enheder eller andet leveret materiale leveret til dig i forbindelse med din brug af dette websted, eller for ethvert tab, som ikke er en direkte og forudsebar konsekvens af (a)brugen af, eller mangel på brugen af, webstedet eller indhold, eller (b) adfærd, eller handlinger, hvad enten dette er online eller offline, af nogen bruger af webstedet eller en anden person eller enhed, selv om vi måtte have modtaget oplysninger om muligheden for en sådan skadeserstatning.
Vi kan ændre webstedet eller slette indhold eller features eller enhver service der leveres via web-stederne på enhver måde, til enhver tid og uanset årsag.
Begrænsningerne, undtagelserne og fraskrivelserne i dette afsnit og andre steder i disse betingelser gælder i maksimal udstrækning i henhold til gældende lovgivning.

FORHOLD UDEN FOR VORES KONTROL
PROSA og Min A-kasse kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af vores forpligtigelser i henhold til disse betingelser for brug, hvis forsinkelsen er opstået som følge af en årsag, der ligger uden for vores kontrol, inklusive og uden begrænsninger handlinger fra tredjepart, såsom f.eks. netværksoperatører.
Disse betingelser er gældende indtil de opsiges af enten dig eller os. Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, skal du ophøre med at bruge webstedet og slette alt materiale der stammer fra webstedet og al tilknyttet dokumentation og kopier af og installationer af materiale, der er sket i henhold til disse betingelser for brug eller på anden måde.

TILFØJELSER TIL DISSE BETINGELSER FOR BRUG
PROSA og Min A-kassse forbeholder sig retten, efter eget valg, til enhver tid at ændre, modificere, tilføje, eller fjerne dele af disse betingelser på midlertidig og permanent basis.

GENERELLE VILKÅR
Hvis en del af disse betingelser for brug skulle vise sig at være ulovlige, ugyldige, eller af nogen grund ikke kan håndhæves, så skal denne del udskilles fra disse betingelser for brug, og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de tilbageværende bestemmelser. Hvis du overtræder disse betingelser for brug og vi ikke tager nogen forholdsregler imod dig, må dette ikke tages til indtægt for, at vi har opgivet vore rettigheder i forbindelse med din overtrædelse, og vi er stadig berettiget til at gøre brug af vores rettigheder og retsmidler i enhver anden situation, hvor du overtræder disse betingelser for brug.
Undtagen hvor det modsatte er udtrykkeligt meddelt, er disse betingelser for brug ikke beregnet til at være til gavn for, og kan ikke håndhæves af nogen person, som ikke er en del af aftalen, under nogen gældende lovgivning, eller på anden måde, når der ses bort fra, at enhver af vores koncernvirksomheder kan håndhæve enhver bestemmelse i disse betingelser for brug, som om de var en part deri.

Hvis du har nogle spørgsmål kan du skrive til os på:

PROSA
Vester Farimagsgade 37A
1606 København V.

Min A-kasse
Ramsingsvej 28a, 1.
2500 Valby

PROSA/Min A-kasse. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.