Du er her

Jobcenter Ikast-Brande

Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
Tlf. 9960 4200

Jobcenter / anden aktør: 
Samlet: 
1.5
Average: 1.5 (6 votes)
Indhold: 
1.25
Average: 1.3 (4 votes)
Konsulent: 
1
Average: 1 (4 votes)
Faciliteter: 
3
Average: 3 (4 votes)

Kommentarer

Lang sag med et kort uddrag her fortalt. Har arbejdet på arbejdsmarkedet i fulde 35 år. Er universitet uddannet indenfor kommunikation, HR, virksomheds økonomi og arbejdsmarkedsforhold. Blev uheldigvis ledig efter virksomheds konkurs. Blev "tvunget" til at tage et kursus hos Integro i 14 dage, som jeg absolut ikke har noget imod. Har da også tidligere søgt job hos Integro men desværre fået afslag på daværeende tidspunk. Var mere end velkommen at ansøge senere. Fik tilsendt materiale om Integro og kursus indhold. Konstaterer at jeg er overkvalificeret til nævnte kursus indhold og kontakter jobcenteret for at give pladsen til en med større behov. I telefon samtalen med en af jobcenterets chefer begrunder jeg at forløbet er spild af ressourcer og det må kunne komme en anden til gode, da det jo ikke er gratis. Derimod kunne jeg bruge energien på jobsøgning og evt. frivillig coaching af ledige i dagpenge systemet. Jeg tilbyder at give en hånd med som konsulent i åbningstiden i centeret. Nu citerer jeg som jeg husker det: "nu skulle jeg ikke spille smart og så skal du tage det kursus vi siger du skal tage" Jeg svarer: Det kan da ikke være rigtig? Jeg kan om nødvendig undervise på det kursus! "Du skal tage det vi siger du skal og du skal på kursus på mandag eller vi tager dine dagpenge!!" Så brydes der ud i latter og telefonen bliver lagt på. Jeg har aldrig i mit liv mødt nogen så respektløs og magtsyg. Jeg har kun hørt lignende adfærd hos mennesker der har en bestemt type af ASF. Man kunne få den mistanke at dette var et af stederne de ville kunne få arbejde og får det. Skulle dette vise sig at være korrekt, må der være nogen der gør noget ved det! Så med en en fornemmelse af at det er som følgende, at magten smager bedst, når folk er utilfredse, for hvis folk er tilfredse, har man jo ikke magt. Så repræsenterer man bare. Desværre ses det ofte i medierne, at de sager de tryner igennem, er ulogiske i forhold til almenvældet, som det så smukt hedder. I resten af sagen som jeg ikke her har beskrevet, kan jeg her følge det op med denne sætning: Magtmennesker har tilsyneladende et gén, der giver dem evnen til manipulation med deres medmennesker. Og forudsætningen for dette må jo være løgnen som redskab. Vil lige nævne at Integro gør et hæderligt og udmærket forsøg, da jeg kan genkende de værktøjer det arbejder med professionelt. Det er meget svært at få et forløb på 14 dage til at dække så bredt som det er nødvendig. Man skal huske at dem der er tvunget på det "meningsløse kursus" ikke har forudsætningerne for at modtage undervisningen positivt. Indgangs vinklen er negativ når de er tvunget til det af konsulenterne på jobcentrerene og vil dermed give et negativt resultat. Dette kræver ikke megen indsigt i den menneskelige natur at forudse. Nogen har dog utrolig svært ved at se deres "kammerater" (fagbevægelsens udtryk) mangle indsigt og viden i systemet og holder dermed hånden over hinanden. Det er også menneskeligt men ikke professionelt! Hvad der nu ikke må ske er at anden aktør systemet dør! Hvis jobcentrerene selv overtager arbejdet, vil det af sagens natur gå helt galt. Enhver mulighed for at klage vil være håbløst og man vil blive jongleret rundt i et cirkus der vil nå nye højder. De har allerede bevist at de ikke magter det! I ethvert veletableret virksomhed vil man tage hensyn til den enkelte medarbejder styrker og svagheder og udnytte dem i virksomheden så de når deres optimale potentiale. Kunne nævne adskillige måder at bruge dette og redskaber til at måle netop dette. I mange tilfælde vil det være et skema man udfylder til jobsamtalen. I jobcenteret er en bestemt "type" mennesker (stive administrative) ansat og det er meget skidt for de mange typer af mennesker der skal igennem systemet. Pakkeløsninger er ikke vejen frem! Tværtimod ville det være professionelt at ansætte en leder fra en af vores store internationale virksomheder som konsulent og så lade ham tage sig af det indledende første møde på jobcenteret! Jobcenterets konsulenter har lavere eller ingen uddannelse end mange af de mennesker de magtsygt ydmyger og nedværdiger i mangel på respekt og indsigt. Og så et lille regnestykke: 160.000 ledige til 20.000 job. Hvor opstår behovet for et jobcenter. Fjern dog dette unødige bureaukratiserende tiltag. Få hjulene igang og skaf arbejdspladser. Om nødvendig importer dem. Vi kan ikke leve af at klippe naboen allesammen.

Små hjerner, små fornøjelser er mit svar på hvad nogen kalder magtsyge. der findes ikke en i dette system der er begavet nok til at få magt. Det værste en såkaldt jobkonsulent kan forstille sig er at, du får et job der er mere spændende og bedre lønnet en deres. De har interesse i at fastholde dig/os i arbejdsløshed, fordi du/vi er deres råstof til deres eget varige arbejde. Undertegnet har været i dette system henved 10 år pga. sygdom og jeg har aldrig mødt et menneske der med bare lidt svære problemer har fået hjælp til en tilbagevenden til et normalt liv. Jeg møder derimod mennesker jævnligt der har valgt at træde helt ud af det såkaldte "fællesskab" De arbejder sort, uden forsikringer eller noget andet. I bund og grund lever de som enhver anden illegal indvandrer. Der er mere stolthed, flere penge og mere fremtid i at leve sådan fremfor at blive nedgjort, truet og fastholdt af en flok inkompetente fjolser.

Er du blevet syg af gigt eller handicappet i en ulykke og går ind ad døren til kommunen som fysisk syg. Så går man ud som psykisk syg. Tungt bureaukrati, sagsbehandlingstider på flere år og et system, der mistænker de syge for at være sociale bedragere, knækker os i forvejen sårbare mennesker. Man kender alt for godt til problemstillingen med folk, der bliver stressede og syge af mødet med forvaltningen. De indrømmer det selv. Man går ned på, at systemet kører så langsomt og fordi man føler, de møder en med mistillid. Som det er i dag, er systemet sygt. Meget sygt! Der skal ske en holdningsændring til mennesker. I stedet for at blive betragtet som nogen, der prøver at snyde, så mød os med tillid. Og så skal der gøres op med de ufattelige enorme uoverskuelige papirbunker, man som syg borger skal igennem. De praktiserende læger ser også frustrerede til, mens deres patienter får det ringere efter mødet med det system, der burde hjælpe dem. Mistilliden og bureaukratiet betyder, at man udvikler PTSD-lignende symptomer, depression, stress og selvmordstanker, mens man er under "behandling" i kommunen. Jeg har betalt skat i 30 år i denne kommune og det her er hvad man får? FØJ for .....