Du er her

Nye kommentarer

Denne kommune er om nogen den væreste, når man kigger på overholdelse af borgernes retssikkerhed. Man skal prise sig lykkelig, hvis kommunen overholdet gider at besvare spørgsmål, ansøgninger eller klageskrivelser. Som borger i denne kommune har du ikke en jordisk chance med mindre man er uddannet i jura eller har råd til juridiskrådgivning. Vejledningspligten og oplysningspligt er på ingen måder til at finde i deres sagsbehandling.

Aldrig havde jeg i min vildeste fantasi troet at Københavns kommune kunne bruge denne underleverandør. Jeg blev , trods store udfordringer, sat til at samle plastikdimser, dette til trods for invalid diagnose med mange smerter. De har ikke tid til borgerne. De er totalt uforstående overfor simple behov. Arbejdsgangen er det mest langsomme jeg har prøvet. Min mentor hos INCITA tog hatten af for min tålmodighed, trods det at jeg havde klaget til ledelsen på stedet over umenneskelige forhold. Hvis jeg bliver tvunget derud igen, så må jeg brække en arm med vilje for at slippe. ADVARSEL: Det er den værste underleverandør i København og omegn !

Smertefuldt forløb. Blev presset ud i fysiurgisk forløb trods advarsel fra læger. Blev presset i praktikforløb med mange smerter. Kan absolut IKKE anbefales.

Uempatiske medarbejdere. Ydmygende forløb. Ikke styr på noget som helst. De havde ikke indhentet min sygesag, den skulle jeg selv levere for at komme videre. Jeg blev presset til det yderste, uden hensyntagen til helbred og skånebehov

Meget uprofessionel behandling. Overfladisk empatisk, de lærer at være det på firmaets egne kurser. De afsluttende rapporter er fulde af fejl og fordrejninger af sandheden. Jobkonsulenten glemte aftaler flere gange. Spild af kommunens penge.

Er du blevet syg af gigt eller handicappet i en ulykke og går ind ad døren til kommunen som fysisk syg. Så går man ud som psykisk syg. Tungt bureaukrati, sagsbehandlingstider på flere år og et system, der mistænker de syge for at være sociale bedragere, knækker os i forvejen sårbare mennesker. Man kender alt for godt til problemstillingen med folk, der bliver stressede og syge af mødet med forvaltningen. De indrømmer det selv. Man går ned på, at systemet kører så langsomt og fordi man føler, de møder en med mistillid. Som det er i dag, er systemet sygt. Meget sygt! Der skal ske en holdningsændring til mennesker. I stedet for at blive betragtet som nogen, der prøver at snyde, så mød os med tillid. Og så skal der gøres op med de ufattelige enorme uoverskuelige papirbunker, man som syg borger skal igennem. De praktiserende læger ser også frustrerede til, mens deres patienter får det ringere efter mødet med det system, der burde hjælpe dem. Mistilliden og bureaukratiet betyder, at man udvikler PTSD-lignende symptomer, depression, stress og selvmordstanker, mens man er under "behandling" i kommunen. Jeg har betalt skat i 30 år i denne kommune og det her er hvad man får? FØJ for .....

Lokalavisen i Rødovre beskrev i 2015 HKI´s afklarings og udviklingsforløb hvor folk bliver sat til at lave en collage. Respektløst og meningsløst ! http://www.rnn.dk/node/26005 Jeg var elev i HKI fra 2003 til 2007 for at få en uddannelse på revalidering. Dengang var de osse helt inkompetente.

Sider

Abonnér på Nye kommentarer