Du er her

Nye kommentarer

Alle på "kurset" kaldet det et pipfuglekursus, selv om det ikke var. Det skulle ifølge kommunen have et indhold, men det var ikke, hvad nogen af os opfattede som et indhold. Mange gange havde konsulenten ikke en ide om, hvad vi skulle lave, når vi kom. Dagens forløb: - Alle navne gennemgået en for en, hvor man skulle fortælle hvad man havde gjort, for at finde en virksomhedspraktik. Dem der ikke havde gjort nogen siden sidst blev hudflettet foran alle os andre. - Et tilfældigt PowerPoint blev vist, og der blev snakket. CV og jobnet var der kun adgang til på en ugentlig pc-dag. - Dagen sluttede med, at vi hver især skulle nævne noget positivt vi havde oplevet på dagens "kursus". Arme de stakler, der ikke kunne. Og nævnte ingen konsulenten, blev hun mopset. Konsulenten er både uddannet psykoterapeut og en masse andet fint, og har endda uddannet pædagoger, men hvordan man behandler mennesker, har hun ikke lært. Folk bliver nedgjort og skældt ud. Som ny kender ingen hendes regler om, at intet negativt må siges om nogen eller noget, heller ikke de arbejdspladser, nogen kommer med som forslag - uanset om det er elendige arbejdspladser/arbejdsgivere. Selvstændige holdninger accepteres ikke, hvis de ikke er magen til hendes. Kort fortalt, hendes behandling af folk afhænger af hvor brun tungen er.

Ligesom de fleste andre havde jeg primært hørt nagative ting om det at skulle på jobsøgningskursus, men allerede efter første dag havde jeg kun positive ting at sige om arrangementet, og her 2 uger senere er jeg kun lidt ked af at jeg nu ikke skal herhen igen! Det har været en rigtig god og positiv oplevelse, hvor jeg har lært rigtig mange gode ting om både mig selv, mine medmennesker og naturligvis jobsøgning generelt. Kursusdeltagerene har alle været rigtig søde og positive at være sammen med, og underviser Per har helt klart haft en stor inflydelse på sammenholdet, den positive indstilling og den øgede motivation for at skrive ansøgninger. Det har bare været super fedt at opleve en underviser der brænder for sit arbejde og haft et nske om at ægte ønske om at være en god vejleder. :D Jeg vil helt klart anbefale andre at tage på det her kursus :D

Odense Kommune har bestemt at alle ledige under 30, uanset uddannelse og erhvervserfaring skal tvinges i det samme meningsløse skruebrækker-forløb, hvor man tvinges til at arbejde gratis for kommunen med arbejde, der sagtens kunne have været udført på ordinære vilkår - hvis altså ikke lige det nominelt socialdemokratiske bystyre havde besluttet de meget hellere vil bruge gratis, tvungen arbejdskraft. Den konkrete vurdering loven foreskriver er reelt afskaffet, idet alle tvinges i det samme udsigtsløse aktiverings-cirkus. Sagsbehandlerne smiler og er venlige, men deres afgørelser vækker minder om fattiggårdenes tid. De ansatte på aktiveringsfabrikken Bygningsrenovering (der i øvrigt omfatter langt mere end dét) er ubehøvlede og bedrevidende og behandler folk som andenrangsborgere. Hele tvangsaktiverings-forløbet hjælper mig ikke én millimeter i nærheden af beskæftigelse på ordinære vilkår - tværtimod tager det tid og energi fra aktiv jobsøgning.

Hver gang vi tager imod nye kursister gør vi meget ud af at forklare at vi vil gøre vores yderste for at kunne dække de individuelle behov så kursisterne oplever kvalitetstid fremfor spildtid. For at dette kan lykkes må kandidaterne være åbne og give udtryk for deres behov! Alle deltagere evaluerer vores kurser og det er disse evalueringer og gode råd der b.la. ligger til grund for de kurser vi afholder. Jobsøgning i praksis er på denne baggrund blevet ændret så der fire gange om ugen er fælles undervisning/oplæg til stor tilfredshed for kursisterne, vi vil fortsat være åbne over for forbedringer og lytte til de gode råd vi måtte få. Med ca. 750 gennemførte kursistforløb og et generelt billede af stor tilfredshed, er vi stolte over de kurser vi laver, og vi er også stolte over vores resultater hvor op til 45% kommer i ordinært arbejde efter et forløb på 2 uger.

Så er der svar på klagen over Jobcentrets dokumenteret urigtige og skadelige påstande. Beskæftigelsesministeriet videresendte til Arbejdsmarkedsstyrelsen hvor en chefkonsulent fandt det passende at svare, citat: “Det er nyttigt for både ministeren og os i vores videre arbejde at høre om, hvordan du oplever det område, vi arbejder med, og høre dine ideer til forbedringer. Du skal have tak for, at du tog dig tid til at skrive og fortælle om det” citat slut. Det fortrykte og/eller forrykte standardbrev svarede jeg pr e-post: Hej (navn) Er det ikke en fejl? Jeg har oplyst om en række ulovlige dokumenterede forhold der involvere flere offentligt ansatte og så får jeg tak for jeg tog mig tid til at skrive og fortælle om forslag til forbedringer, det hænger ikke sammen. Svaret på min forespørgsel til chefkonsulenten kom af uforklarede grunde fra en anden medarbejder i Arbejdsmarkedsstyrelsen med titlen fuldmægtig, 2. kontor - Styring af jobcentre. Fuldmægtigen forholder sig ikke, hverken direkte eller indirekte, til indholdet eller dele af indholdet i min henvendelse men koncentrere sig om forhold og korrespondance foregået før den aktuelle sag. Skrivelsen slutter med: "Grundet ressourcehensyn kan du fremover ikke forvente at få svar på henvendelser". Det hænger stadig ikke sammen. Er det i følge lovene og almindelig velanstændighed når: Aktiveringsfirmaer uantastet indgiver dokumenteret falsk anmeldelse for brud på Dagpengeloven? Jobcenterchefen afviser klage som Arbejdsmarkedsstyrelsen skriver er korrekt placeret? Jobcenterchefen, i modstrid med logik og referat, påstå jeg har frafaldet klagen? Jobcentret afvise at dokumentere en ulogisk aflysning af klage han påstår jeg har leveret? Jobcentrets tilsynsmyndighed ureflekteret videregiver Jobcenterchefens skadelige påstande der strider mod entydigt referat og almen logik ? Arbejdsmarkedsstyrelsen vælger at svare på noget andet end indholdet i min saglige henvendelse, og derefter meddele ikke at kunne svare yderligere henvendelser? Hvad er grunden til den langtrukne tågesnak, hvis min klage er forkert placeret er det mest rimeligt vel at henvise til rette myndighed? Når jeg fortsat forsøger at korrigere uretten er det ikke for at få udbetalt sølle tre ugers dagpenge men fordi det skaber en utålelig præcedens for lediges retssikkerhed når et firma i statens tjeneste, godt hjulpet af Jobcentret og Arbejdsmarkedsstyrelsens upassende kreative sagsbehandling, udsteder dummebøde ved hjælp af udokumenterede overlagt falske påstande. Forslag og kommentarer kan sendes til: aktiveringsaktieselskablyver@gmail.com

Ikke det mest imponerende. Her er der jobkonsulenter, der ringer torsdag og beordrer en til, at møde i virksomhedspraktik mandagen efter. Altså, 4 dage efter ordren. Jeg troede faktisk, at jeg havde læst, at man skulle have en uge's varsel. Men jeg må åbenbart have læst forkert. Da jeg så beder om at få lov til, at tænke over det til dagen efter var beskeden, at det kunne der ikke være tale om. Jeg kunne bare klage, så det gjorde jeg. Der er bare lige det ved det, at når man engang får svar fra jobcenter, så er praktiktiden forlængst udløbet. Jow jow, det går skam "hurtigt" her i det nordjyske. Samtalerne med jobcenter er, som mange andre steder, intet værd for nogen. Jeg skulle bruge "noget", som kunne skaffe mig job, jeg havde faktisk et job på hånden, hvis jeg havde dette "noget". Men det kunne der ikke være tale om. Det var for dyrt! Det kostede 10000 kr. Jeg spurgte så, pænt og roligt, om det ikke ville være en del billigere, at give mig det "noget", så jeg kunne komme ud af systemet, og dermed ikke være en økonomisk belastning. Men nej. Intet at gøre. Jeg ved ikke hvor meget jeg har kostet systemet siden da, men jeg tror ikke, at det er småpenge. Brønderslev jobcenter er et flot jobcenter! Det må man sige. Hvis så bare indholdet og kvaliteten var ligeså flot, så ville det være rigtig rart.

Det eneste det går ud på for Markman er, at få skovlet så mange tilskudskroner sammen som muligt. Sjældent har jeg oplevet noget ringere. Smart i en fart, er vist den bedste betegnelse. Åh jo! Jeg lærte skam at skrive ansøgninger. Ligesom jeg havde lært det på 3-4 andre håbløse jobsøgningskurser.

Jeg havde kun været ledig i en måned, da jeg var på kursus hos Zubstanz. Jeg var altså ikke blevet tvunget af mit jobcenter, men valgte kurset fordi jeg ikke tidligere havde modtaget vejledning i CV og ansøgningsskrivning. Af denne grund skuffede kurset mig til at starte med, da jeg havde forvendet "undervisning" i CV og ansøgningsskrivning, hvilket kurset ikke giver. Til gengæld fik jeg svar på samtilige spørgsmål jeg måtte have om jobsøgning, både fra kurset og fra de andre deltagere. Jeg fik instruktøren til at løse og rette mit CV og ansøgninger og fik gode og brugbare ændringer tilbage. Jeg var aktiv og opsøgende og fik den hjælp jeg havde brug for hos Zubstanz. Undervejs i forløbet blev jeg kaldt til jobsamtale og instruktøren hjalp mig med at forberede mig til samtalen. I tilfælde af at jobsamtalen ikke gik godt, havde instruktøren flere forslag til steder hvor jeg kunne sende en uopfordret ansøgning. Heldigvis gik samtalen godt og jeg er ikke længere ledig.

Sider

Abonnér på Nye kommentarer